SON DAKİKA

türk porno mobil porno ataşehir escort istanbul escort kadıköy escort taksim escort mecidiyeköy escort şişli escortpendik escortümraniye escorthalkalı escortataköy escortbeylikdüzü escort

“Ortak müşterek?”

Onun içindir ki; gerçek devrimciler ve komünistler, Siyonist İsrail’e karşı, onun da dahil olduğu aynı sömürü dünyasını farklı şekillerde temsil eden muhafazakarlarla, ülkücülerle ortak bir müşterekte buluşamazlar.

Bu haber 14 Aralık 2017 - 15:56 'de eklendi

@EmrahCilasun

Eşyayı adıyla anmak lazım.

ABD emperyalizminin demokratik seçimle iktidara gelip, kendisini konsolide etmeye çalıştığı Hristiyan faşist Trump/Pence rejimi, Evanjelist köktenci ideolojisinin de zorunlu bir gereği olarak Kudüs’ü, Siyonist İsrail’in başkenti olarak kabul etti.

Bu diplomatik alaşımlı ideolojik adım, Batı emperyalizmiyle İslam köktenciliği arasındaki çatışmayı sadece harlamakla kalmadı, bilakis miadını doldurmuş bu iki modeli de beslemiş oldu.

“Miadını doldurmuş iki model”in ne olduğunu, kavramın mucidi Bob Avakian şöyle izah etmektedir:

“Burada birbiriyle ihtilaf içinde olarak gördüğümüz, bir yanda cihat öteki yanda McDünya/McHaçlı Seferi, sömürgeleştirilmiş ve ezilmiş insanlığın tarihsel olarak miadını doldurmuş tabakaları ile öbür yanda emperyalist düzenin tarihsel olarak miadını doldurmuş hakim tabakalarıdır. Bu iki gerici kutup, bir yandan birbirleriyle çatışırken, bir yandan da birbirini pekiştirmektedir. Eğer bu ‘iki miadını doldurmuşlar’dan birinin tarafını tutarsanız, ikisini de güçlendirmiş olursunuz.”

Bugün dünya çapında Kudüs üzerine yürütülen münakaşalara ve eylemlere yön veren dinamik maalesef bu iki miadını doldurmuş modeldir.

Türkiye’de siyaset sahnesinin sağ ve “sol” aktörlerine, onların gazete köşelerindeki sözcülerine bakılacak olunursa, “Bu ülkede muhafazkarın, ülkücünün, solcunun buluştuğu yegane müşterek İsrail karşıtlığı”ymış!

Evvela şu “muhafazakar” denilenin aslında İslamcı köktenciliği şirin göstermek için kullanıldığını belirtmek gerekir.

“Muhafazakar”la, ülkücüyle ortak müşterekte buluşan solcu değil ama olsa olsa Türk nasyonal sosyalistleri olmalı. (Teferruata gerek yok. Bu köşeyi takip edenler, onların kim olduğunu biliyor.)

Bugün “muhafazakar” denilen İslamcı köktencinin de, ülkücünün de, hatta “solcu” denilen nasyonal sosyalistin de müşterek oldukları nokta, Yahudi düşmanlığı ve anti-semitizmdir.

Bunlara göre dünyayı “bir avuç Yahudi” yönetmektedir! Dünya, “Yahudi Lobisi”nin elindedir!

Her şeyden evvel bu nakaratın tarihçesi, Yahudi azınlığa karşı 19. Yüzyılın sonu 20. Yüzyılın başında Doğu Avrupa ve Rusya’da, en karanlık gericiliğin ve soykırımların hüküm sürdüğü döneme uzanır ve kati surette ne emperyalist dünya sistemini, ne de onun bir parçası olan Siyonist İsrail devletininin gerçek mahiyetini anlatır. Bilakis bu nakarat, din, kültür, gelenek ve görnek gibi üstyapı unsurlarınca, nesilden nesile eğitilen kitlelerin kendi efendilerini, onların emperyalizmle olan ortaklıklarını (hatta Siyonistlerle olan işbirliklerini) sorgulamayı engeller.

Burada herkesin “emperyalizm” kavramını ağızına pelesenk ettiği şu günlerde, Samuel Albert’in emperyalizm hakkında söylediklerini aktarmadan devam etmek olmaz.

“Emperyalizm sadece bir küfür ya da politikalar bütünü değildir. Emperyalizm; yalnızca ABD ve genel olarak ‘Batı’ gibi ev sahibi ülkelerde değil, aynı zamanda tüm dünyada ekonomilerin ve politik yapıların tekeller ve finansal kurumları tarafından kontrol altında tutulmasıdır. Bu sistemin adıdır emperyalizm. Bu sistemde emperyalist tahakküm altında bulunan ülkelerin ekonomileri -ve bu ülkelerdeki insanların hayatları- emperyalist ülke merkezli sermaye birikimlerine tabidir.”

Peki ya Siyonizm?

İsrail devletini birarada tutan ve işlediği tüm savaş suçlarını haklı gösteren zamk, Siyonizm olmuştur. Siyonizm, Yahudilerin “tanrının seçilmiş halkı”, Filistin’in ise Yahudiler için “tanrının seçtiği toprak” olduğunu iddia eder.  Siyonizm, tarih boyunca ulus olamamış Yahudilerin başka halklarla asla asimile olamayacağını ve dolayısıyla kendi ulus-devletleri içinde örgütlenmeleri gerektiği fikri üzerinden beslenmiş ve mütemadiyen bunun propagandasını yapmıştır.

Kökleri 1800’lerin sonuna uzanan, o zamanlar daha marjinal konumdaki bu propaganda, 1948’de, jeo stratejik önemi emperyalistler açısından son derece tayin edici olan Ortadoğu’nun bağrında silah zoruyla inşa edilmilştir.

Dünyanın emperyalist sömürüsüyle “Yahudi Lobisi” arasındaki ilişkinin ama onun da ötesinde Siyonist İsrail’in rolünün ne olduğuna dair Samuel Albert’in yaptığı şu tespit son derece yerindedir:

“Daha da büyük bir ‘temel mesele’ ise, ABD ya da diğer Batı hükümetlerinin neden İsrail’i silahlandırdıkları, finanse ettikleri ve siyasal olarak destekledikleri ve hatta daha fazla sömürgeciyi oraya gönderdikleridir. Ara sıra yaşanan anlaşmazlıklara rağmen neden ordularının her zaman İsrail’in kendini savunma hakkının arkasında durabileceklerini ilan ediyorlar? Çünkü, savundukları şey, ABD’nin Orta Doğu’daki başlıca emin ileri karakol mevkii, bölgenin ve bölge halklarının emperyalist tahakkümünün bir direğidir. ABD’yi İsrail’i desteklemeye teşvik eden şey, sözde ‘Yahudi Lobisi’ değil; bu lobi yalnızca bahsi geçen tahakkümü meşru kılmak üzere bir kamuoyu yaratmaya yardımcı oluyor. Siyonistler’in bitmek bilmez saldırganlığının, kibirli vahşiliğinin ve sonsuz küstahlığının temel sebebi, İsrail’in ABD için vazgeçilmez bir rol oynamasıdır.”

Gelmiş geçmiş tüm cumhuriyet hükümetleri, Albert’in resmini çizdiği işte bu İsrail devletiyle siyasi, iktisadi ve askeri alanlarda ortak iş yapmakta hiçbir beis görmemişlerdir.

Hatta emperyalist/kapitalist dünyanın vazgeçilmez unsuru bu iki devlet, diğer ülkelerin olduğu gibi bu ülkenin de devrimcilerini ortaklaşa takip etmiş, yakalamış ve katletmiştir.

Onun içindir ki; gerçek devrimciler ve komünistler, Siyonist İsrail’e karşı, onun da dahil olduğu aynı sömürü dünyasını farklı şekillerde temsil eden muhafazakarlarla, ülkücülerle ortak bir müşterekte buluşamazlar.

 

Emrah Cilasun
Emrah Cilasun[email protected]
Yazar ve çevirmen.
mp3 indir
Evden eve nakliyat sitemiz istanbul ilçelerindeki. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz.gaziosmanpaşa evden eve nakliyatbahçelievler evden eve nakliyatkağıthane evden eve nakliyatuluslararası evden eve nakliyattuzla evden eve nakliyathalkalı evden eve nakliyat

türk porno mobil porno